Duurzaamheidsroadmap

Een duurzaamheidsroadmap laten maken is cruciaal voor het monitoren van targets en het blijven voldoen aan verplichte klimaatdoelstellingen. Eén daarvan is de EU Green Deal voor 2030 en 2050. Deze essentiële route start met een grondige gap-analyse. Hiermee evalueert het bedrijf zijn huidige duurzaamheidsprestaties en identificeert het de gewenste situatie.

 

Tools

Onze CO2-calculatietool is van onschatbare waarde voor het accuraat in kaart brengen van de roadmap. Deze geavanceerde software stelt bedrijven niet alleen in staat om de CO2-uitstoot van het bedrijf zelf te meten, maar ook die van de leveranciers (Scope3). Hierdoor kan jouw bedrijf doelgerichte maatregelen nemen om de uitstoot te verminderen en naadloos aan te sluiten bij de EU Green Deal.

Levenscyclusanalyse (LCA)

Een integraal onderdeel van de roadmap is de levenscyclusanalyse (LCA), die de impact beoordeelt gedurende de gehele levenscyclus van producten of diensten. Dit biedt jouw bedrijf de mogelijkheid om verbeteringen door te voeren, zowel in de productiefase als in de gebruiksfase.

Dubbele Materialiteitsanalyse

De dubbele materialiteitsanalyse voegt een extra dimensie toe door niet alleen naar interne bedrijfsfactoren te kijken, maar ook naar externe factoren. Dit helpt jouw bedrijf niet alleen bij het stellen van prioriteiten, maar ook bij het adequaat reageren op bredere maatschappelijke verwachtingen.

CSRD

De duurzame roadmap, inclusief deze analyses en tools, maakt integraal deel uit van de Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD). Dit stelt jouw bedrijf in staat transparant te communiceren over duurzaamheidsprestaties. Hierdoor kan het zich richten op meetbare doelen en targets om te voldoen aan de EU Green Deal en andere klimaatverplichtingen.

Door gezamenlijk de roadmap te monitoren, blijf je op de juiste koers. Een duurzaamheidsroadmap laten maken doe je bij CarbonScore.

Neem gerust contact met ons op. Wij komen zo snel mogelijk bij je terug om de mogelijkheden te bespreken. 

Geef ons je uitdaging

Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Dit is een verplicht veld

Services CarbonScore

CarbonScore werkt aan de duurzaamheid van jouw organisatie of product door data-gedreven ondersteuning, communicatie en praktische oplossingen.

Verken de volledige milieu-impact met een Life Cycle Assessment (LCA) voor jouw product, ingrediënt of proces. Ontvang inzicht en verbeteringen door een LCA te laten maken.  

De CO2 calculatie software van CarbonScore biedt een allesomvattende oplossing voor het meten, beheren en verminderen van bedrijfsuitstoot. Door gevalideerde carbon accounting, brede databases en realtime monitoring geeft het inzicht. Het rapportagesysteem voldoet aan duurzaamheidsnormen. 

Er komt steeds meer wetgeving op het gebied van duurzaam ondernemen, hierdoor ontstaat er de mogelijkheid om stakeholders te informeren doormiddel van duurzame marketing en communicatie. Duurzame marketing en communicatie kan hier aan bijdragen. 

De Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) is een rapportage dat de verantwoording van duurzaamheidsprestaties aflegt, van de Environmental, Social, en Governance-aspecten. Binnen het (ESRS E1-E5) Milieu van de CSRD worden vijf belangrijke gebieden behandeld: Klimaatverandering (E1), Vervuiling (E2), Water en mariene hulpbronnen (E3), Biodiversiteit en ecosystemen (E4), en Materiaalgebruik en circulaire economie (E5). Moet jouw bedrijf voldoen aan CSRD-richtlijnen?

Decarbonisation verwijst naar het verwijderen of verminderen van de uitstoot van vaak CO2, maar ook andere emissies. Veel partijen bieden de mogelijkheid om de uitstoot te compenseren, af te kopen. Maar waarom compenseren, als je kunt reduceren? Voorkomen is beter dan genezen. Wordt het CO2 reductie of compensatie?