CSRD-Compliant

De Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) is een rapportage dat de verantwoording van duurzaamheidsprestaties aflegt, van de Environmental, Social, en Governance-aspecten. Binnen het (ESRS E1-E5) Milieu van de CSRD worden vijf belangrijke gebieden behandeld: Klimaatverandering (E1), Vervuiling (E2), Water en mariene hulpbronnen (E3), Biodiversiteit en ecosystemen (E4), en Materiaalgebruik en circulaire economie (E5). Moet jouw bedrijf  voldoen aan CSRD-richtlijnen?

Doel:

Het doel van een CSRD is om stakeholders; investeerders, werknemers en klanten inzicht te geven in de inspanningen van een bedrijf op het gebied van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheden. Het moet niet alleen huidige data omvatten, maar ook inzicht geven over strategieën, doelstellingen en resultaten.

Carbonscore ontzorgt op het gebied van de CSRD

De CSRD geeft tot in detail aan welke onderdelen in het verslag moeten staan. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de korte, middellange en lange termijn. Bij de start wordt een grondige gap-analyse opgesteld. Hierbij bekijkt jouw bedrijf de huidige duurzaamheidsprestaties en identificeert waar verbeteringen nodig zijn.

Onze CO2-calculatiesoftware wordt een belangrijk onderdeel in het CSRD-proces om de totale uitstoot van het bedrijf nauwkeurig te vast te stellen. Dit stelt jouw bedrijf in staat om emissiereductiedoelen vast te stellen en gerichte maatregelen te implementeren. Op basis van de gestelde eisen in de CSRD.

Een levenscyclusanalyse (LCA) binnen CSRD biedt inzicht in de milieu-impact jouw producten of diensten gedurende hun hele levenscyclus. Van productie grondstof bij de leveranciers tot aan de consument, deze analyse ondersteunt jouw bedrijf bij het analyseren van mogelijke verbeteringen voor de korte, middellange of lange termijn.

De dubbele materialiteitsanalyse is een verplicht onderdeel van de CSRD-wetgeving. Praktisch gezien toetst deze analyse welke duurzaamheidsthema’s het belangrijkst zijn voor uw bedrijf. Het CSRD materialiteit kader omvat niet alleen interne factoren, maar ook externe. Dit helpt bij het vaststellen van prioriteiten en het aanpakken van bredere maatschappelijke verwachtingen. Deze interne en externe factoren komen naar voren in de materialiteitsanalyse. Dit resulteert in duurzame bedrijfsvoering en groei op de lange termijn.

De kans is groot dat ook jouw bedrijf binnenkort moet voldoen aan de CSRD richtlijnen. Wij raden aan om hier vroeg bij te zijn en voorbereidingen te treffen. 

Neem gerust contact met ons op. Wij komen zo snel mogelijk bij je terug om de mogelijkheden te bespreken. 

Voldoen aan CSRD-richtlijnen

Geef ons je uitdaging

Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Dit is een verplicht veld

Services CarbonScore

CarbonScore werkt aan de duurzaamheid van jouw organisatie of product door data-gedreven ondersteuning, communicatie en praktische oplossingen.

Verken de volledige milieu-impact met een Life Cycle Assessment (LCA) voor jouw product, ingrediënt of proces. Ontvang inzicht en verbeteringen door een LCA te laten maken.  

De CO2 calculatie software van CarbonScore biedt een allesomvattende oplossing voor het meten, beheren en verminderen van bedrijfsuitstoot. Door gevalideerde carbon accounting, brede databases en realtime monitoring geeft het inzicht. Het rapportagesysteem voldoet aan duurzaamheidsnormen. 

Er komt steeds meer wetgeving op het gebied van duurzaam ondernemen, hierdoor ontstaat er de mogelijkheid om stakeholders te informeren doormiddel van duurzame marketing en communicatie. Duurzame marketing en communicatie kan hier aan bijdragen. 

Decarbonisation verwijst naar het verwijderen of verminderen van de uitstoot van vaak CO2, maar ook andere emissies. Veel partijen bieden de mogelijkheid om de uitstoot te compenseren, af te kopen. Maar waarom compenseren, als je kunt reduceren? Voorkomen is beter dan genezen. Wordt het CO2 reductie of compensatie? 

Een duurzaamheidsroadmap laten maken is cruciaal voor het monitoren van targets en het blijven voldoen aan verplichte klimaatdoelstellingen. Eén daarvan is de EU Green Deal voor 2030 en 2050. Deze essentiële route start met een grondige gap-analyse. Hiermee evalueert het bedrijf zijn huidige duurzaamheidsprestaties en identificeert het de gewenste situatie.