Communicatie omtrent duurzaamheid

Er komt steeds meer wetgeving op het gebied van duurzaam ondernemen, hierdoor ontstaat er de mogelijkheid om stakeholders te informeren doormiddel van duurzame marketing en communicatie. Duurzame marketing en communicatie kan hier aan bijdragen. 

Bedrijven investeren vaak al in duurzaamheid toch blijkt communicatie hierover vaak lastig, een grote gemiste kans. Veel bedrijven nemen stappen richting duurzaamheid door te investeren in groene technologieën, zoals duurzame energie of zonnepanelen, en voeren gedetailleerde analyses uit zoals de Gap-Analyse, Dubbele Materiaalanalyse, GHG scope 1, 2 en 3 berekeningen, en levenscyclusanalyses (LCA’s) van producten.

Product / merk

Duurzame communicatie en marketing voor een product of merk geeft transparantie, en verantwoordelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld omvatten een milieuvriendelijke productieproces, een groene toeleveringsketens en sociale impact. Kanalen zoals Linkedin, blogs en nieuwsbrieven kunnen worden gebruikt om deze duurzame initiatieven te verspreiden. Het betrekken van de stakeholders bij duurzaamheidsinitiatieven en het delen van voortgangsrapporten bevordert de merkwaarde.Bovenkant formulier

Transparantie

Het communiceren van duurzaamheidsinspanningen is niet alleen belangrijk voor de transparantie; het is ook een strategisch voordeel. Door proactief te delen over duurzaamheidsinitiatieven, kunnen bedrijven anticiperen op vragen van stakeholders. Dit versterkt niet alleen de leveranciersscore, klanten zien steeds vaker duurzaamheid als een belangrijke factor bij hun aankoopbeslissingen.

Dashboards

CarbonScore helpt deze lastige data te verifiëren en doormiddel van dashboards / rapportages visueel te maken voor stakeholders. Het visueel maken van duurzaamheidsverslaglegging verhoogt de toegankelijkheid. Dit maakt de communicatie van duurzaamheidsprestaties en -doelstellingen aan stakeholders een stuk overzichtelijker. Kortom, effectieve communicatie omtrent duurzaamheid wordt niet alleen een plicht maar ook een slimme zakelijke zet met voordelen.

Enkele voorbeelden:

  1. De installatie van zonnepanelen op ons hoofdkantoor heeft onze CO2-voetafdruk aanzienlijk verkleind. Lees er meer over op onze blog.
  2. Door een ingrediënt te vervangen, neemt de footprint van het product met 25%.
  3. Door onze samenwerking met lokale gemeenschappen voor duurzame oogstpraktijken ondersteunen we sociale verandering. Bekijk ons LinkedIn-bericht voor details.

‘’ Duurzame investeringen zijn vaak lastig om extern te communiceren, ondanks groeiende nieuwsgierigheid van stakeholders ‘’

Wanneer begin jij met duurzame marketing en communicatie?

Duurzame Marketing en Communicatie

Geef ons je uitdaging

Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Dit is een verplicht veld

Services CarbonScore

CarbonScore werkt aan de duurzaamheid van jouw organisatie of product door data-gedreven ondersteuning, communicatie en praktische oplossingen.

Verken de volledige milieu-impact met een Life Cycle Assessment (LCA) voor jouw product, ingrediënt of proces. Ontvang inzicht en verbeteringen door een LCA te laten maken.  

De Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) is een rapportage dat de verantwoording van duurzaamheidsprestaties aflegt, van de Environmental, Social, en Governance-aspecten. Binnen het (ESRS E1-E5) Milieu van de CSRD worden vijf belangrijke gebieden behandeld: Klimaatverandering (E1), Vervuiling (E2), Water en mariene hulpbronnen (E3), Biodiversiteit en ecosystemen (E4), en Materiaalgebruik en circulaire economie (E5). Moet jouw bedrijf voldoen aan CSRD-richtlijnen?

Decarbonisation verwijst naar het verwijderen of verminderen van de uitstoot van vaak CO2, maar ook andere emissies. Veel partijen bieden de mogelijkheid om de uitstoot te compenseren, af te kopen. Maar waarom compenseren, als je kunt reduceren? Voorkomen is beter dan genezen. Wordt het CO2 reductie of compensatie? 

Een duurzaamheidsroadmap laten maken is cruciaal voor het monitoren van targets en het blijven voldoen aan verplichte klimaatdoelstellingen. Eén daarvan is de EU Green Deal voor 2030 en 2050. Deze essentiële route start met een grondige gap-analyse. Hiermee evalueert het bedrijf zijn huidige duurzaamheidsprestaties en identificeert het de gewenste situatie.

De CO2 calculatie software van CarbonScore biedt een allesomvattende oplossing voor het meten, beheren en verminderen van bedrijfsuitstoot. Door gevalideerde carbon accounting, brede databases en realtime monitoring geeft het inzicht. Het rapportagesysteem voldoet aan duurzaamheidsnormen.