Partner op het gebied van duurzaamheid

Wij begeleiden bedrijven naar een duurzame toekomst. Ontdek wat wij voor jouw kunnen betekenen. 

Onze diensten

CSRD Software

Scope 1,2,3

De software bevat gevalideerde datasets voor scope 1, 2 en 3, die GHG-gecertificeerd zijn. Hiermee voldoet jouw bedrijf aan de Europese richtlijn.

Time-efficient

Ons systeem automatiseert de analyse van invoergegevens, koppelt deze moeiteloos aan emissiefactoren en produceert gestandaardiseerde rapporten.

Meer dan software

Als partner fungeren wij als een verlengstuk van je organisatie en bieden we ondersteuning bij duurzaamheidsvraagstukken. Dit doen we met advies of als blijvende versterking die actief de handen uit de mouwen steekt.

CSRD software

Wij begeleiden organisaties naar inzicht

Data verzamelen

Tijdens de eerste fase ligt de focus op het importeren van de juiste data in onze CarbonScore-software. Zo krijg jij inzicht in de CO2-uitstoot van jouw bedrijf. Samen bepalen wij welke gegevens nodig zijn om in lijn te zijn met de CSRD-richtlijn en tot een complete CO2-berekening te komen.

Impact buying

CO2 footprint berekenen

Wil je de footprint van je hele organisatie in kaart brengen of kies jij voor een overzicht per product, SKU of CPU? Met onze software kunnen wij zowel een footprintdashboard van de gehele organisatie opleveren én zijn wij in staat om enkel de footprint van een product te berekenen.

In onze CO2-voetafdruk berekening nemen wij nauwkeurig alle emissiefactoren mee om tot een betrouwbare cijfers te komen. De gegevens zijn altijd onder te verdelen in scope 1, scope 2 en scope 3.

Impact buying CSRD

Forecasting

Heeft jouw organisatie duurzaamheidsdoelen en wil jij weten hoe jullie CO2-footprint er over 5 jaar of misschien wel 25 jaar uit komt te zien? Wil jij weten welke (strategische) keuzes leiden tot hoeveel reductie in CO2 en wil je analyseren of je de gewenste CO2-reductiedoelen gaat behalen? Of wil je verschillende opties afwegen en hiervan de gevolgen duidelijk inzichtelijk hebben?

Met CarbonScore kijken wij naar jouw duurzaamheidsdoelen. Wij zorgen voor inzicht, blijven continu monitoren en denken strategisch met je mee. We brengen ons advies uit op basis van onze ervaring in de sector.

Zo kun jij monitoren of jouw organisatie in staat is om de gestelde doelen te realiseren. Bij een CarbonScore-consultant kun je terecht voor advies over de gestelde doelstelling. Samen met jou kunnen we dit in jouw organisatie waarborgen.

Co2 calculatie software

Automatisch gecertificeerd rapport

Naast het verkrijgen van inzicht in je CO2-uitstoot via ons dashboard, kunnen wij een scala van CO2-rapportages aanleveren op basis van het Green House Gas protocol (GHG) en in lijn met de CSRD-richtlijn.

Met deze rapportages kan jouw organisatie aan leveranciers, overheden (denk aan wet- en regelgeving, zoals de CSRD-richtlijn), klanten of andere betrokkenen partners gemakkelijk inzicht geven in de CO2-uitstoot. Hierin kunnen ook toekomstplannen, zoals verduurzamen, net zero-doelen, science based-doelstellingen of CO2-reductietargets in worden opgenomen. Zie hiervoor onze targets en simulatie-optie.

CarbonPedia

Wat is SBTi?

De Science Based Targets initiative (SBTi) is een wereldwijde organisatie die bedrijven helpt hun CO2-uitstoot te verminderen door wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te stellen. Dit initiatief, een samenwerking tussen het Carbon…
Wat is SBTi?
Latest News
We handle the carbon
You get the score