Kilometers rapporteren, waar begin ik?

Nieuwe wetgevingen

Nederland heeft in 2019 het Klimaatakkoord gesloten, waarbij grote werkgevers beloofden de CO2-uitstoot door personeelsmobiliteit te verminderen. Het oorspronkelijke plan voor individuele uitstootlimieten werd door de onzekerheden van de COVID-19 pandemie gewijzigd naar een gezamenlijk CO2-uitstoot plafond. Werkgevers moeten nu jaarlijks hun mobiliteitsgegevens (kilometers) rapporteren om te zien of ze onder dat plafond blijven.

Verplichtingen en Doelgroep

De verplichting tot rapporteren rust op de schouders van organisaties met een personeelsbestand van 100 of meer werknemers. De definitie van ‘werknemers’ omvat individuen met een arbeidscontract van ten minste 20 betaalde uren per maand op 1 januari van het betreffende rapportagejaar.
Zowel zakelijke als woon-werkmobiliteit moeten worden gerapporteerd. Zakelijke mobiliteit wordt onderverdeeld in lease en/of eigen wagenpark, mobiliteitsdiensten en declaraties. Woon-werkmobiliteit omvat reizen tussen woon- of verblijfplaats en de vaste werklocatie, inclusief reizen naar verschillende vestigingen van de organisatie.
Thuiswerken heeft een direct effect op de CO2-uitstoot en wordt automatisch meegenomen in de rapportageverplichting.

Model uit de RVO handreiking

Gegevens die Moeten Worden Gerapporteerd

Werkgevers dienen gedetailleerd verslag uit te brengen over het totale aantal gereisde kilometers van al hun werknemers gezamenlijk per kalenderjaar. Deze rapportage omvat jaarkilometers per voertuig/brandstofcategorie, waaronder auto’s (benzine, diesel, hybride, elektrisch), motorfietsen, bromfietsen, fietsen, lopen en openbaar vervoer, voor reizen die starten of eindigen in Nederland. Het is niet nodig om zelf een co2-calculatie te maken, dit wordt door de overheid gedaan.

Methoden van Gegevensverzameling

Dit hangt af van welke methode voor jouw bedrijf van toepassing is.

  1. Zakelijk Lease:
    • Gebruik ritregistratie als uw vervoermiddelen zijn uitgerust met een ritregistratiesysteem. Als dat niet het geval is, gebruik dan de forfaitaire methode volgens de handreiking van het RVO.
  2. Zakelijke Mobiliteitsdiensten:
    • Ontvang gegevens van mobiliteitsdienstverleners die een afsplitsing maken tussen zakelijk en niet-zakelijk gebruik. Anders moet uw bedrijf aanpassingen maken volgens de RVO-handreiking.
  3. Zakelijke Declaraties:
    • Verzamel gegevens via het declaratiesysteem, mits daar een afsplitsing wordt gemaakt. Anders, pas het systeem aan volgens de RVO-handreiking.

 

Procedure na Rapportage

Na het verzamelen van alle benodigde gegevens voor de jaarlijkse rapportageverplichting, dient u deze vóór 1 juli van elk jaar in via het digitale formulier bij RVO. Na het indienen ontvangt u direct een overzicht met de ingediende gegevens, de bijbehorende CO2-uitstoot en inzicht in de duurzaamheid van de mobiliteit van uw werknemers. Het overzicht bevat tevens algemene tips en adviezen om de duurzaamheid te verbeteren. Uw gegevens worden automatisch doorgestuurd naar de omgevingsdienst, die toezicht houdt op naleving van de rapportageverplichting en de juistheid van uw gegevens controleert. Het is van essentieel belang om alle onderliggende administratie te bewaren voor mogelijke controles.

wanneer kilometers rapporteren?
Model uit de RVO handreiking

In 2026 zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beoordelen of de gezamenlijke CO2-uitstoot van alle werkgevers in Nederland binnen het vastgestelde plafond blijft. Als dit het geval is, blijft de jaarlijkse rapportageverplichting bestaan zonder een opgelegd maximum voor CO2-uitstoot. Overschrijding van het plafond zal daarentegen resulteren in het opleggen van maximale CO2-uitstootwaarden aan werkgevers, met verplichte acties voor diegenen die deze overschrijden, uiterlijk in 2030.

 

 

 

Recente artikelen

Wat is SBTi?

Wat is SBTi?

De Science Based Targets initiative (SBTi) is een wereldwijde organisatie die bedrijven helpt hun CO2-uitstoot te…
Impact Buying vragenlijkst

AH verstuurd klimaat-brief, leveranciers moeten Impact Buying vragenlijst invullen

Gisteren, 18 juni, kregen alle AH leveranciers een email met als onderwerp ‘Aankondigingsbrief Klimaat voor Albert…
biobased bouwen

De groene revolutie: Innovaties in biobased bouwen en CO2 opslag

De bouwsector staat aan de vooravond van een groene revolutie, waarbij biobased materialen en innovatieve CO2-opslagmethoden…