Aankondiging EU: CSDDD is goedgekeurd

CSRD

De Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement heeft gisteren aangekondigd dat zij de herziene Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) heeft goedgekeurd.

Ongeveer 60% van de stemmen waren voor, hiermee heeft de commissie een belangrijke stap gezet naar de definitieve goedkeuring van nieuwe regels. Deze richtlijn verplicht bedrijven om hun negatieve effecten op mensenrechten, het milieu en hun toeleveringsketens aan te pakken. Langdurige onderhandelingen hebben geleid tot een vermindering van de scope ten opzichte van het eerder opgezette plan.

Welke bedrijven vallen binnen de CSDDD scope?

De CSDDD heeft betrekking op bedrijven met 1.000 werknemers als zij tijdens een boekjaar een jaarlijkse wereldwijde netto-omzet van meer dan €450 miljoen hadden. Er wordt vanaf nu geen verdeling meer gemaakt in sectoren met een hoog risico.

CSDDD is herzien

CSDDD uitgelegd

Het werd een hobbelig proces nadat de Raad de richtlijn terugstuurde naar het Parlement en de Europese Raad. Hierbij trokken Duitsland en Italië hun steun in vanwege zorgen over bureaucratische lasten en juridische implicaties voor bedrijven. De richtlijn werd uiteindelijk herzien. Een belangrijke verandering is dat de scope, voor bedrijven die in aanmerking komen voor de CSDDD, is verkleind. Het aantal bedrijven dat onder de wet valt wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.

Verdere wijzigingen omvatten een geleidelijke invoering van de wetgeving over een periode van vijf jaar. Daarnaast sluit het bepaalde activiteiten uit. Financiële stimulansen voor klimaatveranderingsplannen zijn ook geschrapt.

Wat is het verschil tussen CSDDD en CSRD?

De CSDD en de CSRD hebben een vergelijkbaar doel, namelijk zorgen voor transparantie van bedrijven in de hele toeleveringsketen. CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is een term die veel mensen inmiddels wel kennen. In dit artikel wordt CSRD uitgelegd.
In het kort komt het erop neer dat de CSDDD bedrijven verplicht om milieu- en sociale verantwoordelijkheid te nemen, terwijl de CSRD ervoor zorgt dat Europese bedrijven hier transparant over zijn. Het is de bedoeling dat bedrijven ze samen toepassen (als ze onder beide richtlijnen vallen).

Zie de richtlijn als een gereedschapskist voor bedrijven. Het helpt hen niet alleen hun milieu- en mensenrechtenverplichtingen na te komen, maar sluit ook aan bij wat de CSRD vraagt in duurzaamheidsrapportage. Door deze koppeling kunnen bedrijven het volledige plaatje laten zien van hoe ze duurzaam en verantwoord bezig zijn in hun bedrijf.

Recente artikelen

Wat is SBTi?

Wat is SBTi?

De Science Based Targets initiative (SBTi) is een wereldwijde organisatie die bedrijven helpt hun CO2-uitstoot te…
Impact Buying vragenlijkst

AH verstuurd klimaat-brief, leveranciers moeten Impact Buying vragenlijst invullen

Gisteren, 18 juni, kregen alle AH leveranciers een email met als onderwerp ‘Aankondigingsbrief Klimaat voor Albert…
biobased bouwen

De groene revolutie: Innovaties in biobased bouwen en CO2 opslag

De bouwsector staat aan de vooravond van een groene revolutie, waarbij biobased materialen en innovatieve CO2-opslagmethoden…