AH verstuurd klimaat-brief, leveranciers moeten Impact Buying vragenlijst invullen

CSRD, Nieuws

Gisteren, 18 juni, kregen alle AH leveranciers een email met als onderwerp ‘Aankondigingsbrief Klimaat voor Albert Heijn leveranciers’. Begin april kondigden wij dit al aan via het artikel De Impact Buying vragenlijst komt eraan. Nu is het zover, bedrijven moeten aan de slag om hun emissies te rapporteren. In dit artikel maken wij vervolgstappen en deadlines inzichtelijk.

Concrete Stappen voor Leveranciers

Sinds november 2022 vraagt Albert Heijn alle leveranciers van zowel A-merken als eigen merken om zich te committeren aan SBTI en jaarlijks te rapporteren over hun klimaatimpact. Dit helpt Albert Heijn om inzicht te krijgen in de gezamenlijke uitstoot en om gerichte maatregelen te implementeren en te versnellen.

Albert Heijn verwacht van haar leveranciers de volgende stappen:

  1. Uiterlijk 18 september 2024: Indiening van een volledig ingevulde klimaatrapportage voor het jaar 2023 via het rapportageplatform, zoals ImpactBuying.
  2. Uiterlijk 30 juni 2025: Validatie van klimaatdoelstellingen in lijn met het 1,5°C scenario, gevalideerd door SBTi of een gelijkwaardige instantie.

Leveranciers die voor het eerst rapporteren, worden gevraagd om dit te doen via het ImpactBuying platform door de ImpactBuying vragenlijst in te vullen. Degenen die eerder via het CDP platform rapporteerden, dienen hun emissies te koppelen aan het CDP account van Ahold Delhaize.

Een Serieuze Aanpak voor Broeikasgasreductie

Albert Heijn beschouwt het verminderen van broeikasgassen in de gehele keten als een serieus proces en gelooft dat deze doelen haalbaar zijn door gezamenlijke inspanningen. Deze ambities sluiten aan op Europese wetgeving zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Hierbinnen staat  transparantie en reductie van klimaatimpact centraal.

Ondersteuning en Informatie

Albert Heijn biedt uitgebreide ondersteuning aan leveranciers via de Albert Heijn Klimaat Hub. Hier vinden leveranciers richtlijnen, instructievideo’s en een stappenplan met praktische tips.

Aan de slag met de Impact Buying vragenlijst? Neem contact met ons op, wij helpen jouw gevalideerde data op te leveren.

Recente artikelen

NieuwsScope 3

Scope 3 emissies meten en rapporteren

Scope 3 emissies meten en rapporteren Scope 3 emissies vormen een cruciaal aspect van de totale…
De Kosten van SBTi Cover Photo
Nieuws

De kosten van SBTi

De Science Based Targets Initiative (SBTi) is een wereldwijde organisatie die bedrijven helpt om wetenschappelijk onderbouwde…
Wat is SBTi?

Wat is SBTi?

De Science Based Targets initiative (SBTi) is een wereldwijde organisatie die bedrijven helpt hun CO2-uitstoot te…